Czas, doświadczenia i zbliżone cele  połączyły nas nadając wspólny kierunek.
Eventy. Marketing. Rozrywka. Moda. Emocje!